ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Студенту

Виховна робота на кафедрі здійснюється відповідно до Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та положення «Про керівника студентської академічної групи з виховної роботи.

 

Головні завдання з виховної діяльності:

 • створення єдиної комплексної системи виховання студентів, яка відповідає за змістом, формами і методами вимогам державної політики в галузі освіти;
 • збереження та забезпечення історико-культурних традицій університету;
 • модернізація традиційних, пошук і розробка нових форм, прийомів та методі виховної роботи, які відповідають вимогам часу й новим запитам студентів;
 • постійне вивчення інтересів, творчих здібностей студентів, моніторинг сформованості ціннісних орієнтирів і уявлень про обрану професію;
 • виховання у студентів духовно-моральних якостей і норм цивілізованої поведінки;
 • формування у студентської молоді патріотичної свідомості та поведінки, готовності щодо гідного  служіння суспільству і держави;
 • створення оптимальних умов для розвитку та самореалізації студентів, надання їм допомоги у  самовихованні, самовизначеності, моральному самовдосконаленні, засвоєнні існуючого соціального досвіду;
 • підвищення загального культурного рівня молоді – культури поведінки, мови, спілкування, розваг;
 • організація корисного дозвілля студентів університету, підтримка талановитої молоді, розвиток творчого потенціалу молоді;
 • формування у майбутніх спеціалістів потреби щодо здорового способу життя та відповідних навичок, проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання асоціальній поведінці;
 • формування у майбутніх спеціалістів потреби щодо постійних занять спортом на аматорському та професійному рівнях;
 • розвиток органів студентського самоврядування, підвищення ролі студентських колективів у навчальному процесі та суспільній діяльності університету, організація навчання студентського активу, розвиток студентських ініціатив і залучення майбутніх  спеціалістів до різних форм соціально значущої діяльності;
 • гуманізація і демократизація стилю спілкування та взаємодії викладача і студента;
 • організація соціально-психологічної та психолого-педагогічної допомоги.

 

Виховна робота зі студентами проводиться постійно і невідривно від процесу навчання: на практичних заняттях, під час читання лекцій, в процесі індивідуального навчання.

Співробітники кафедри керують студентами, що проживають у гуртожитку № 5, проводячи там регулярно зустрічі, вирішуючи проблеми організації їх побуту у взаємодії з адміністрацією, сімейних питань.

Згідно плану проводяться у групах дні інформування, що дозволяють розширювати кругозір студентів, де студенти висловлюють свою думку і позицію на теми політичного та економічного життя нашої країни. Знайомляться з історією університету та кафедри.

Протягом року проводяться: круглі столи, присвячені річниці Чорнобильської катастрофи, Всесвітнього дня профілактики СНІДу; бесіди з профілактики шкідливих звичок, бесіди щодо ситуацій-прецедентів, для яких визначено правильний вибір поведінки, відповідно до Кодексу ХНЕУ ім. с. Кузнеця.

 

Програма тренінгу «Планування аудиту» з навчальної дисципліни «Аудит» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання 

Програма переддипломної практики для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи з навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності» та «Аудит» для студентів напряму дготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до дипломних робіт