ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Напрямки наукових досліджень

Пріоритетним напрямками наукових досліджень кафедри є:

  • Реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю;
  • Удосконалення методології  судово-економічної експертизи в Україні;
  • Міжнародний досвід державного фінансового контролю та його адаптація до національного середовища;
  • Методологічні засади розвитку державного аудиту в Україні;
  • Фінансовий моніторинг в системі фінансового контролю України;
  • Проблеми податкового аудиту в умовах реформування правового поля державного контролю;
  • Стан та перспективи розвитку комп’ютерного аудиту в Україні;
  • Теоретичні та методологічні засади оцінки ефективності результатів податкового аудиту.