ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Навчальна робота

Назва дисципліни Компетентності
Бакалавр
Державний фінансовий контроль Визначати особливості здійснення державного фінансового контролю в Україні та за її межами Здійснювати організацію контрольно-ревізійної діяльності Здійснювати державний фінансовий контроль в Україні
Аудит Визначати особливості здійснення аудиту в Україні та за її межами Здійснювати організацію аудиторської діяльності Здійснювати незалежний аудит в Україні
Економіка підприємства Визначати місце та роль підприємства у сучасній системі господарювання з урахуванням ресурсного забезпечення його діяльності. Визначати особливості організаціі виробництва та економічні результати діяльності підприємства Розрізняти сучасні моделі розвитку підприємства та основні види та оцінювати фінансові результати його діяльності
Економіка праці і СТВ знання, вміння та навички щодо механізмів функціонування і регулювання соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів, ринку праці та зайнятості; знання, вміння та навички щодо визначення економічних і соціальних компонентів процесу праці.
Менеджмент знання, вміння та навички щодо визначення функціональних підсистем організації, їх взаємозв’язків з урахуванням впливу зовнішнього середовища задля забезпечення ефективного функціонування та розвитку організації; знання, вміння та навички щодо визначення напрямів підвищення результативності управлінської діяльності, прийняття обгрунтованих управлінських рішень, налагодження ефективного комунікаційного процесу, застосуванню ефективного стилю управління та лідерства з врахуванням психологічних аспектів особистості.
Магістр
Аудит державних фінансів Визначати особливості здійснення аудиту державних фінансів в Україні та за її межами Здійснювати організацію аудиту державних фінансів Здійснювати аудит державних фінансів в Україні
Економічний консалтинг Здатність до володіння з’єднувальної різнорідної управлінської інформацією в єдине ціле з метою прийняття управлінських рішень за допомогою консультацій
СЕЕ