ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра контролю і аудиту

Наукова діяльність