ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Наукова діяльність